Neidio i'r cynnwys

Yn cysylltu pobl a'u cymunedau

Ap TrawsCymru
Mae’r ap yn gyfleuster hollgynhwysol lle gallwch gynllunio eich taith, prynu tocynnau a chael y wybodaeth ddiweddaraf am rwydwaith bysiau
Lansiad T1 TrawsCymru – mewn lluniau
Ddydd Iau diwethaf 16 Mawrth, lansiwyd y bws T1 holldrydanol newydd yng Nghaerfyrddin gyda'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters AS
Manylion Gwasanaethau Gŵyl y Banc
Gwiriwch y wybodaeth am drosolwg o newidiadau i wasanaethau TrawsCymru dros benwythnos Gŵyl Banc y Pasg

Diweddariadau am Wasanaethau

Does dim adroddiadau o broblemau ar hyn o bryd.

Beth am drefnu eich taith?

Newyddion Diweddaraf

Manylion Gwasanaethau Gŵyl y Banc
3 diwrnod yn ôl - Wed 29th Mar 2023
Gwiriwch y wybodaeth am drosolwg o newidiadau i wasanaethau TrawsCymru dros benwythnos Gŵyl Banc y Pasg
Lansiad T1 TrawsCymru – mewn lluniau
1 wythnos yn ôl - Wed 22nd Mar 2023
Ddydd Iau diwethaf 16 Mawrth, lansiwyd y bws T1 holldrydanol newydd yng Nghaerfyrddin gyda'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters AS
Lansio bysiau trydan newydd T1 TrawsCymru
2 wythnos yn ôl - Wed 15th Mar 2023
Mae bysiau trydan newydd sbon wedi cael eu dadorchuddio heddiw ar gyfer llwybr T1 TrawsCymru rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth
Taith Alfie i weld y bws T1 newydd
2 wythnos yn ôl - Mon 13th Mar 2023
Yn gynharach y mis hwn, fe wnaethom gyfarfod Alfie Hughes, deuddeg oed, a ymwelodd â ni yn ein digwyddiad ymgysylltu ar gyfer y bws T1

Llwybrau a mapiau

Lawrlwytho ap TrawsCymru

Llwythwch ein ap i lawr i gynllunio eich taith a phrynu tocynnau. Ar gael ar iOS ac Android