Llwybrau a mapiau

 • Mae problemau ar y gwasanaeth T1, T1A, T1X, T1C

  Carmarthen - Aberystwyth

  • Caerdydd/Cardiff

   30th Aug 2023 - 30th Sep 2023

   Mae Heol Penarth, Caerdydd ar gau dros dro felly nid yw’r gwasanaeth T1C yn gallu codi na gollwng teithwyr yn ei safle arferol. Yn lle hynny, bydd y gwasanaeth yn codi ac yn gollwng teithwyr ar Ffordd Tresillian, ar y brif ffordd rownd y gornel o’r safle arferol.

   Penarth Road, Cardiff is temporarily closed and the T1C service is unable to pick up or set down at its usual stop. The service will instead pick up and drop off at Tresillian Way, which is on the main road just around the corner from its usual stop.

 • T2
  Mae problemau ar y gwasanaeth T2

  Bangor - Aberystwyth

  via Caernarfon, Porthmadog, Dolgellau and Machynlleth

  • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

   6th May 2023 ymlaen

   Mae goleuadau traffig dros dro ar waith rhwng Talybont a Bow Street oherwydd gwaith ffordd. Gall fod oedi yn ystod adegau prysur.

   Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith. Mae diweddariadau gwasanaeth ar gael.


   Temporary traffic lights are in operations between Talybont and Bow street owing to roadworks. Delays may be experienced during busy times.

   Please allow extra time for your journey. Service updates are available.

 • T3

  Barmouth - Wrexham

  via Dolgellau, Bala & Corwen

 • T4

  Newtown - Cardiff

  via Llandrindod Wells, Builth Wells, Brecon, Merthyr Tydfil

 • T5

  Aberystwyth - Haverfordwest

  via New Quay, Cardigan

 • T6

  Brecon - Swansea

  via Ystradgynlais & Neath

 • T7

  Chepstow - Bristol

 • T8
  Mae problemau ar y gwasanaeth T8

  Corwen - Chester

  via Ruthin, Mold

  • Tarfu Posibl / Possible Disruption

   29th Aug 2023 - 13th Oct 2023

   Disgwylir oedi o hyd at 20 munud rhwng 4 Medi a 13 Hydref rhwng 07:00 a 18:30. Mae hyn oherwydd gwaith gosod wyneb newydd ar yr A494 rhwng cylchfan Gwernymyndd a’r gyffordd â Maeshafn. Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith.

   Delays of up to 20 minutes are expected from 4 September to 13 October between the hours of 07:00 – 18:30hrs. This is due to resurfacing works on the A494 between the Gwernymyndd roundabout and the junction with Maeshafn. Please allow extra time for your journey.

  • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

   18th Sep 2023 ymlaen

   Cofiwch, rhwng Bretton Lane a Chaer, ni all y gwasanaeth T8 dderbyn teithwyr newydd. Fodd bynnag, gall teithwyr presennol ofyn am gael stopio a'u gollwng yn yr ardal hon.

   Please be aware that between Bretton Lane and Chester, the T8 service is unable to accept new passengers. However, passengers already on board can request to stop and alight the bus in this area.

 • Bangor to Corwen

  via Betws-y-Coed

 • T11

  Fishguard - Haverfordwest

  via St Davids

 • Mae problemau ar y gwasanaeth T12, T12

  Machynlleth to Wrexham

  via Newtown, Welshpool

  • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

   20th Sep 2023 ymlaen

   Oherwydd bod nifer o ffyrdd ar gau, nid yw'r gwasanaeth ar gael yng Ngobowen a St Martin's ar hyn o bryd. Yn ogystal, mae Heol Willow yng Nghroesoswallt bellach ar gau. O ganlyniad, ni all bysiau wasanaethu'r safle bws ger Swyddfa Bost Croesoswallt. Mae bysiau'n dargyfeirio ar hyd Smithfield Street, English Walls, Leg Street a Beatrice Street.

   Due to multiple road closures, the service is currently unavailable at Gobowen and St Martin’s. Additionally, Willow Street in Oswestry is now closed. As a result, buses are unable to serve the bus stop at Oswestry Post Office, buses are diverting via Smithfield Street, English Walls, Leg Street and Beatrice Street.

 • T14

  Hereford - Brecon

  via Hay On Wye

 • Carmarthen to Cardigan, via Newcastle Emlyn

  via Newcastle Emlyn

 • Brecon - Abergavenny