Hoffech chi gysylltu â ni?


Dros y ffôn…

Gallwch ffonio ein Canolfan Gyswllt ddwyieithog ar 0300 200 22 33* am bris galwad leol.

Mae’r asiantiaid yn ein Canolfan Gyswllt ym Mhenrhyndeudraeth yn y gogledd ar gael rhwng 7am ac 8pm bob dydd, drwy’r flwyddyn. Gwasanaeth cyfyngedig sydd ar gael ar Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a Dydd Calan.
 

Drwy ebost...

Gallwch anfon neges ebost atom yn [email protected] neu gallwch lenwi ein ffurflen adborth isod ac fe geisiwn ni ymateb cyn pen 3 diwrnod gwaith.
 

Drwy’r post...

Gallwch ysgrifennu atom hefyd yn y cyfeiriad canlynol:

TrawsCymru 
Canolfan Gyswllt Cymru
Blwch Post 52
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL49 0AU