Tocyn Rover Powys
Yn syml, prynwch y tocyn ar y bws cyntaf y byddwch yn teithio arno, a'i ddefnyddio i deithio fel y mynnwch drwy gydol y dydd.
Defnyddiwch docyn 1bws yng Ngogledd Cymru
Teithio yng Ngogledd Cymru? Gallwch ddefnyddio’r tocyn 1bws sy’n ddilys ar bron bob bws* yng Ngogledd Cymru.
Tocyn Crwydro Gorllewin Cymru
Beth am fynd i arfordir Ceredigion am y dydd neu ymweld ag arfordir Gorllewin Sir Benfro?
Tocyn cyfun trên a TrawsCymru
Un tocyn rhwydd i deithio’n rhatach ac yn gyflymach
Ap TrawsCymru
Mae’r ap yn gyfleuster hollgynhwysol lle gallwch gynllunio eich taith, prynu tocynnau a chael y wybodaeth ddiweddaraf am rwydwaith bysiau