Ewch i fwynhau Aberystwyth a’r cyffiniau.

Mae’r T2 yn wasanaeth uniongyrchol 7 diwrnod yr wythnos rhwng Bangor ac Aberystwyth. Mae hefyd yn gwasanaethu Caernarfon, Porthmadog, Dolgellau a Machynlleth, sy’n ganolfannau allweddol, ac yn teithio drwy rai o ardaloedd harddaf Cymru

Trefnwch eich taith yma