Neidio i'r cynnwys

Wrthi'n edrych ar amserlen y gwasanaeth T8

Corwen - Chester
via Ruthin, Mold
 • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

  18th Sep 2023 ymlaen

  Cofiwch, rhwng Bretton Lane a Chaer, ni all y gwasanaeth T8 dderbyn teithwyr newydd. Fodd bynnag, gall teithwyr presennol ofyn am gael stopio a'u gollwng yn yr ardal hon.

  Please be aware that between Bretton Lane and Chester, the T8 service is unable to accept new passengers. However, passengers already on board can request to stop and alight the bus in this area.

 • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

  2nd Oct 2023 ymlaen

  Bydd bysus yn teithio ar hyd yr A55 rhwng Brychdyn i Gaer i'r ddau gyfeiriad cyn belled nad yw teithwyr yn dymuno ymadael rhwng y lleoliadau hyn. Bydd hyn yn ein galluogi i osgoi tagfeydd yn Bretton Lane End a gwella amseroedd’r y gwasanaeth. Os hoffech chi adael y bws rhwng y lleoliadau gadwch i'r gyrrwr wybod wrth i chi fynd ar y bws.

  Buses will travel along the A55 between Broughton to Chester in both directions providing passengers do not wish to alight at stops between these locations. This will allow us to avoid congestion at Bretton Lane End and improve service times. If you'd like to alight the bus between these locations please inform the driver when boarding the bus.

Route map

Yn anffodus dydy eich porwr ddim yn gallu delio â'r map hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio porwr addas (fel Firefox) a'i fod WebGL wedi'i alluogi.
 
Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8Gwasanaeth T8
Corwen Interchange 07:15 07:36 08:05 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:00 15:15 17:15 18:15
Clawdd Poncen 07:18 07:39 08:08 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:03 15:18 17:18 18:18
Gwyddelwern 07:22 07:43 08:14 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:09 15:22 17:22 18:22
Clawdd Poncen 08:00
Corwen Interchange 08:03
Pwllglas 07:35 08:27 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:22 15:35 17:35 18:35
Llanfair DC 07:38 08:30 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:25 15:38 17:38 18:38
Ruthin, Wynnstay Road 07:43 08:35 08:45 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:30 15:43 16:45 17:45 18:43
Ysgol Brynhyfryd 08:40 15:35
Llanarmon yn Ial 08:05
Llanfferes 08:12 08:59 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:59 17:57
Tafarn Y Gelyn 08:14 10:01
Loggerheads A494 08:16 09:03 10:03 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:03 18:01
Gwernmynydd 08:18 09:05 10:05 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:05 18:03
Mold College 08:23
Mold Bus Station Stand 1 07:31 08:31 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Padeswood 07:39 08:39 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18
Broughton Retail Park 07:48 08:48 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
Chester, Pepper Street 08:00 08:59 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
Chester Bus Interchange E 08:04 09:04 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43

Llwytho i lawr amserlenni, mapiau a phrisiau i PDF