T19 - Beth yw fy opsiynau teithio?

10 mis yn ôl Mon 6th Feb 2023

 

View of mountains from Traws bus

Teithio o amgylch Llandudno a Chyffordd Llandudno?

Mae gwasanaethau 25/X25 Arriva yn parhau i ddarparu ystod eang o wasanaethau yn yr ardal o Eglwysbach i Palladium Llandudno (Stop Y) bob dydd Llun i ddydd Sadwrn.  Mae'r llwybr hefyd yn cynnwys gorsafoedd trên Llandudno a Chyffordd Llandudno.

Gellir dod o hyd i amserlenni gwasanaethau   yma   ac ar Ap Arriva.

Bydd cwmni Llew Jones yn parhau i redeg eu gwasanaeth 19, gan gynnwys Llandudno (Stop B) i Gyffordd Llandudno.  Mae'r gwasanaeth hwn ar gael o ddydd Llun i ddydd Sul. 

Gellir dod o hyd i amserlenni Llun i Sadwrn ar gyfer Llew Jones   yma  , a gwasanaethau Sul / Gwyliau Cyhoeddus   yma  .

Mae gwasanaeth rheilffordd Trafnidiaeth Cymru yn gweithredu rhwng Llandudno a Blaenau Ffestiniog bob dydd, gyda safleoedd yn yr ardal yn cynnwys Llandudno, Deganwy a Chyffordd Llandudno.  I gynllunio eich taith trên ac archebu tocynnau, cliciwch   yma  . Neu, rhowch gynnig ar Ap Trafnidiaeth Cymru – mae’n rhad ac am ddim i’w lawrlwytho!

 

Teithio rhwng Cyffordd Llandudno a Llanrwst?

Bydd Llew Jones yn parhau i redeg eu gwasanaeth 19, gan wasanaethu o Gyffordd Llandudno i Felin Trefriw, gan gynnwys Coleg Llandrillo yn Rhos, Ffordd yr Ysbyty a Dolgarrog.

Gellir dod o hyd i amserlenni Llun i Sadwrn ar gyfer Llew Jones   yma  , a gwasanaethau Sul / Gwyliau Cyhoeddus   yma  .

Mae gwasanaeth rheilffordd Trafnidiaeth Cymru yn gweithredu rhwng Llandudno a Blaenau Ffestiniog bob dydd, gyda mannau codi yn ardal Llandudno, Glan Conwy, Tal y Cafn a Dolgarrog. 

I gynllunio eich taith trên ac archebu tocynnau, cliciwch   yma  . Neu, rhowch gynnig ar Ap Trafnidiaeth Cymru – mae’n rhad ac am ddim i’w lawrlwytho!

 

Teithio rhwng Llanrwst a Blaenau Ffestiniog?

Mae gwasanaeth Fflecsi Dyffryn Conwy Trafnidiaeth Cymru yn gweithredu chwe diwrnod yr wythnos rhwng 06.30am a 7pm ac yn cynnwys Llanrwst a Betws y Coed ardal oedd yn arfer cael ei gwasanaethu gan y T19.  I gael rhagor o wybodaeth am yr holl wasanaethau sydd yn yr ardal ac i archebu gwasanaeth, cliciwch   yma  , defnyddiwch yr Ap (am ddim i'w lawrlwytho) neu ffoniwch 0300 234 0300 am gymorth a chyngor.

Bydd Llew Jones yn parhau i redeg eu gwasanaeth 19, sy'n gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sul.  Mae amserlenni dydd Llun i ddydd Sadwrn i'w gweld   yma  , a gwasanaethau Sul/Gwyliau Cyhoeddus   yma  .

Mae gwasanaeth rheilffordd Trafnidiaeth Cymru yn gweithredu rhwng Llandudno a Blaenau Ffestiniog bob dydd, gyda safleoedd codi yn yr ardal yn cynnwys Dolgarrog, Gogledd Llanrwst, Llanrwst, Betws y Coed, Pont y Pant, Dolwyddelan, y Bont Rufeinig a Blaenau Ffestiniog. 

I gynllunio eich taith trên ac archebu tocynnau, cliciwch   yma  . Neu, rhowch gynnig ar Ap Trafnidiaeth Cymru – mae’n rhad ac am ddim i’w lawrlwytho!