Teithio Nadolig 2022

1 flwyddyn yn ôl Mon 28th Nov 2022

Darllenwch y wybodaeth isod sy’n rhoi trosolwg o’r newidiadau i wasanaethau TrawsCymru dros yr ŵyl (o 24 Rhagfyr tan 3 Ionawr).

Image of a red and gold Christmas Tree

Cliciwch ar rif y gwasanaeth TrawsCymru i weld ei drefniadau teithio dros y Nadolig:

 

T1 (First Cymru)

T1C (Adventure Travel)

T2 (Lloyds Coaches)

T3 (Lloyds Coaches)

T4 (Stagecoach yn Ne Cymru)

T5 (Brodyr Richards)

T6 (Adventure Travel)

T7 (Newport Bus)

T10 (Llew Jones/K&P Coaches)

T11 (Brodyr Richards)

T12 (Lloyds Coaches/Tanat Valley Coaches)

T14 (Stagecoach yn Ne Cymru)

T19 (Llew Jones)

 

Os oes angen unrhyw help arnoch i gynllunio eich teithiau, mae croeso i chi ffonio 0300 200 22 33* rhwng 7am ac 8pm bob dydd, ac eithrio ar y diwrnodau canlynol:

Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig

 

07:00 – 18:00

Dydd Sul 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig

AR GAU

Dydd Llun 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan

AR GAU

Dydd Sul 1 Ionawr – Dydd Calan

08:00 – 20:00

*Pris galwadau lleol. Os yw eich cytundeb ffôn symudol yn cynnig munudau neu alwadau am ddim, byddant yn ddilys.

At hynny, gallwch ein dilyn ar Twitter @TrawsCymru_ i gael y diweddaraf am wasanaethau a gweld unrhyw negeseuon gan weithredwyr, y byddwn yn eu haildrydar.