Llangollen – gwasanaeth T3

Gyda’i harddwch gwyllt a garw, mae Llangollen yn gyrchfan brysur i gerddwyr ac mae’n werth ymweld â hi eleni.

Os ydych chi’n chwilio am lwybrau hamddenol, mae Llangollen wedi’i bendithio â dwy ddyfrffordd hardd – Camlas Llangollen ac Afon Dyfrdwy. Mae’r ddwy yn cysylltu â’i gilydd ychydig filltiroedd y tu allan i’r dref, yn Ninbren – gan ddarparu llwybr cylchol hyfryd.

Neu beth am fentro i fawredd Dinas Brân – y castell adfeiliedig fry sy’n gwarchod Llangollen.

Mae rhagor o wybodaeth am deithiau cerdded a llwybrau lleol o amgylch Llangollen ar gael yma.

Trefnwch eich taith yma