Skip to content

Viewing the timetable for service T2, T28

Bangor - Aberystwyth
via Caernarfon, Porthmadog, Dolgellau and Machynlleth
 • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

  6th May 2023 onwards

  Mae goleuadau traffig dros dro ar waith rhwng Talybont a Bow Street oherwydd gwaith ffordd. Gall fod oedi yn ystod adegau prysur.

  Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith. Mae diweddariadau gwasanaeth ar gael.


  Temporary traffic lights are in operations between Talybont and Bow street owing to roadworks. Delays may be experienced during busy times.

  Please allow extra time for your journey. Service updates are available.

Route map

Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
 
Service T28Service T2Service T2Service T2Service T28Service T2Service T28Service T2Service T28Service T2Service T28Service T2Service T2Service T2Service T2Service T2
Bangor Bus Station B 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:35 21:35
Bangor, Gorsaf Tren/Railway Station 08:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:38 21:38
Bangor, Coleg Menai 08:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41 20:41 21:41
Bangor, Ysbyty Gwynedd Hospital 08:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 20:48 21:48
Caernarfon Gorsaf Fysiau/Bus Station C 07:05 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:05 22:05
Bontnewydd 07:12 09:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:12 22:12
Groeslon, Glynllifon Square 07:17 09:17 11:17 13:17 15:17 17:17 19:17 21:17 22:17
Penygroes, Gors Heddlu/Police Stn 07:22 09:22 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22 21:22 22:22
Criccieth, Tywysog Cymru 07:42 09:42 11:42 13:42 15:42 17:42 19:42 21:42 22:42
Tremadog, Sgwar/Square 07:52 09:52 11:52 13:52 15:52 17:52 19:52 21:52 22:52
Porthmadog, Gors Tren/Rail Stn 07:55 09:55 11:55 13:55 15:55 17:55 19:55 21:55 22:55
Porthmadog, Australia Stand D 08:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05 22:57
Minffordd, am/for Portmeirion 08:09 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09 20:09 22:09
Penrhyndeudraeth, Park Terrace 08:12 10:12 12:12 14:12 16:12 18:12 20:12 22:12
Tany Bwlch, Oakeley Arms 08:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 20:17 22:17
Gelillydan, Y Glynnor 08:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21 20:21 22:21
Trawsfynydd, Cross Foxes 08:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 20:28 22:28
Ganllwyd, Yr Hen Swyddfa Bost 08:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41 20:41 22:41
Llanelltyd, Bro Cymmer 08:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 20:48 22:48
Dolgellau, Coleg Llandrillo College 08:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 22:50
Dolgellau, Sgwâr Eldon/Eldon Square 07:05 08:05 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:05 23:00
Minffordd, Gwesty i Gader Idris/Hotel for Cader Idris 07:19 08:19 09:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:19 23:14
Corris, Braich Goch 07:26 08:26 09:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26 21:26 23:21
Pantperthog, 07:32 08:32 09:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 21:32 23:27
Machynlleth, Gorsaf Tren/Railway Station 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 19:36 21:36 23:31
Machynlleth, Cloc 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 19:40 21:40 23:35
Black Lion, Derwen Las 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 19:43 21:43
Garreg Farm, Glandyfi 06:47 07:48 08:48 09:48 10:47 11:48 12:47 13:48 14:47 15:48 16:47 17:48 19:48 21:48
London House, Eglwys-Fach 06:49 07:50 08:50 09:50 10:49 11:50 12:49 13:50 14:49 15:50 16:49 17:50 19:50 21:50
Furnace Bridge 06:51 07:50 08:50 09:50 10:51 11:50 12:51 13:50 14:51 15:50 16:51 17:50 19:50 21:50
Tre'r-ddol, Tafarn Wildfowler Pub 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 19:56 21:56
Manchester House, Tre-Taliesin 06:58 07:57 08:57 09:57 10:58 11:57 12:58 13:57 14:58 15:57 16:58 17:57 19:57 21:57
Talybont, Sgwar/Square 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 20:01 22:01
Bow Street, Gorsaf Tren/Railway Station 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 20:08 22:08
Comins Coch, Ysgol 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 20:11 22:11
Waun Crossroads 07:16 08:18 09:18 10:18 11:16 12:18 13:16 14:18 15:16 16:18 17:16 18:18 20:18 22:18
Bronglais Hospital 07:19 08:21 09:21 10:21 11:19 12:21 13:19 14:21 15:19 16:21 17:19 18:21 20:21 22:21
Aberystwyth Bus Station Stand 4 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 20:23 22:23

Download PDF Timetables, maps and fares