Skip to content

Viewing the timetable for service T3, T3C

Barmouth - Wrexham
via Dolgellau, Bala & Corwen
 • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

  20th Nov 2023 onwards

  Yn dilyn trafodaethau gyda’r gweithredwr, Lloyds Coaches, rydym wedi cytuno, o ddydd Llun 20 Tachwedd oherwydd problemau tagfeydd, y bydd y T3C o Lanuwchllyn am 15:18 yn gwasanaethu Gorsaf Fysiau Wrecsam drwy Ffordd yr Wyddgrug a bydd y 17:12 o Orsaf Fysiau Wrecsam hefyd yn gadael drwy Ffordd yr Wyddgrug. O ganlyniad, ni fydd y 2 wasanaeth hyn yn gwasanaethu Ysbyty Maelor a chynghorir teithwyr i wirio gyda Traveline Cymru am opsiynau teithio eraill.

  Rydym hefyd wedi cytuno gyda’r gweithredwr y bydd y cysylltiad T3C am 18:10 o Gorwen ar gyfer Cynwyd, Llandrillo, Llandderfel a Llanuwchllyn yn cael ei warantu o’r gwasanaeth 17:12 sy’n gadael Gorsaf Fysiau Wrecsam.


  Following discussions with the operator, Lloyds Coaches, we have agreed that from Monday 20 November due to congestion issues the T3C from Llanuwchllyn at 15:18 will serve Wrexham Bus Station via Mold Road and the 17:12 from Wrexham Bus Station will also depart via Mold Road. As a result, these 2 services will not serve Maelor Hospital and passengers are advised to check with Traveline Cymru for alternative journey options.

  We have also agreed with the operator that the T3C connection at 18:10 from Corwen for Cynwyd, Llandrillo, Llandderfel and Llanuwchllyn will be guaranteed from the 17:12 service departing Wrexham Bus Station.

Route map

Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
 
Service T3CService T3CService T3Service T3CService T3Service T3Service T3CService T3Service T3Service T3CService T3Service T3Service T3CService T3Service T3Service T3CService T3Service T3Service T3CService T3Service T3Service T3
Barmouth Jubilee Road 05:52 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Bontddu 06:02 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
Llanelltyd 06:08 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
Dolgellau, Coleg Llandrillo College 06:10 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Dolgellau, Sgwâr Eldon/Eldon Square 06:15 07:55 09:05 09:55 11:05 11:55 13:05 13:55 15:05 15:55 17:05 17:55 19:05 19:55 20:55
Rhydymain, Yr Hen Ysgol 06:25 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15
Llanuwchllyn 06:38 09:03 11:03 13:03 15:18 17:03 17:28 19:03
Bala, Y Badell Aur 06:50 09:15 09:35 11:15 11:35 13:15 13:35 15:30 15:35 17:15 17:40 19:15 19:35
Bala, Ysgol Godre'r Berwyn 15:35
Llawr-y-Bettws, Dyffryn Garage 09:47 11:47 13:47 15:47 17:52 19:47
Llandderfel Village 07:01 09:26 11:26 13:26 15:46 17:26 19:26
Llandrillo 07:10 09:35 11:35 13:35 15:55 17:35 19:35
Cynwyd 07:17 09:42 11:42 13:42 16:02 17:42 19:42
Corwen Interchange 07:15 07:30 09:50 10:00 11:50 12:00 13:50 14:00 16:10 15:55 17:50 18:00 19:50 20:00
Glyndyfrdwy 07:23 07:38 10:08 12:08 14:08 16:18 18:08 20:08
Lllangollen Parade Street Stop 1 07:35 07:50 10:20 12:20 14:20 16:30 18:20 20:20
Acrefair 08:00 10:29 12:29 14:29 16:39 18:29 20:29
Ruabon Rail Station Forecourt 08:06 10:34 12:34 14:34 16:44 18:34 20:34
Wrexham Ysbyty Maelor Hospital 08:20 10:47 12:47 14:47 18:47 20:47
Wrexham Bus Station Bay 5 08:28 10:53 12:53 14:53 17:03 18:53 20:53

Download PDF Timetables, maps and fares