Skip to content

Viewing the timetable for service T28, T2

Aberystwyth to Machynlleth
  • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

    15th Dec 2023 onwards

    Mae goleuadau traffig dros dro ger gorsaf Bow Street yn achosi oedi ar wasanaethau T2 a T28.

    Temporary traffic lights near Bow Street station are causing delays on the T2 and T28 services.

  • Newidiadau i'r amserlen / Timetable changes

    7th Feb 2024 onwards

    O 11 Chwefror, bydd newidiadau i amserlen T2 er mwyn i ni allu gwella prydlondeb ar hyd y llwybr.​ Gwiriwch cyn teithio un ai trwy ddarllen taflen bws T2, mynd ar wefan Traws Cymru neu ddefnyddio ap Traws Cymru.

    There will changes to the T2 timetable from 11th February to allow for punctuality improvements across the route. Please check your journey before travelling by either picking up a leaflet on board the T2 bus, The Traws Cymru website or the Traws Cymru app

Route map

Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
 
Service T28Service T2Service T2Service T2Service T28Service T2Service T28Service T2Service T28Service T2Service T28Service T2Service T2Service T2Service T2Service T2
Bangor Bus Station B 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 21:35
Bangor, Gorsaf Tren/Railway Station 08:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34 20:34 21:39
Bangor, Coleg Menai 08:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 20:37 21:42
Bangor, Ysbyty Gwynedd Hospital 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 21:50
Caernarfon, Gorsaf Bws/Bus Station C 07:05 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:05 22:07
Caernarfon, Asda 07:06 09:06 11:06 13:06 15:06 17:06 19:06 21:06 22:08
Bontnewydd 07:13 09:13 11:13 13:13 15:13 17:13 19:13 21:13 22:15
Llanwnda 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 22:17
Groeslon, Glynllifon Square 07:18 09:18 11:18 13:18 15:18 17:18 19:18 21:18 22:20
Penygroes, Gorsaf Heddlu/Police Station 07:24 09:24 11:24 13:24 15:24 17:24 19:24 21:24 22:26
Criccieth, Tywysog Cymru 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 22:47
Porthmadog, Aldi 07:55 09:55 11:55 13:55 15:55 17:55 19:55 21:55 22:57
Porthmadog, Australia 08:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05 22:59
Minffordd 08:09 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09 20:09 22:09
Penrhyndeudraeth, Park Terrace 08:12 10:12 12:12 14:12 16:12 18:12 20:12 22:12
Tan y Bwlch, Oakeley Arms 08:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 20:17 22:17
Gelillydan, Y Glynnor 08:22 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22 20:22 22:22
Trawsfynydd, Cross Foxes 08:29 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29 20:29 22:29
Ganllwyd, Yr Hen Swyddfa Bost 08:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41 20:41 22:41
Llanelltyd, Bro Cymmer 08:47 10:47 12:47 14:47 16:47 18:47 20:47 22:47
Dolgellau, Coleg Llandrillo College 08:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 22:50
Dolgellau, Sgwâr Eldon/Eldon Square 06:57 08:02 09:02 11:02 13:02 15:02 17:02 19:02 21:02 23:02
Minffordd, Gwesty i Gader Idris/Hotel for Cader Idris 07:10 08:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15
Corris, Braich Goch 07:17 08:22 09:22 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22 21:22 23:22
Pantperthog, 07:23 08:28 09:28 11:28 13:28 15:28 17:28 19:28 21:28 23:28
Machynlleth, Train Station Turn 07:28 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 19:43 21:33 23:33
Machynlleth Clock 06:37 07:32 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 19:47 21:37 23:34
Tre'r Ddol, Wildfowler Hotel 06:53 07:48 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 20:02 21:52
Talybont, Square 06:59 07:55 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 20:08 21:58
Bow Street, Post Office 07:05 08:03 09:06 10:06 11:05 12:06 13:05 14:06 15:05 16:06 17:05 18:06 20:15 22:05
Bow Street, Gorsaf Tren/Rail Stn 07:06 11:06 13:06 15:06 17:06
Commins Coch 07:10 08:08 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:18 22:08
Bronglais Hospital 07:19 08:18 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 20:27 22:17
Aberystwyth Bus Station 4 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 20:30 22:20

Download PDF Timetables, maps and fares