Skip to content

Viewing the timetable for service T1A, T1, T1X, T1C

Carmarthen - Aberystwyth via Lampeter
 • Newidiadau i'r  amserlen / Timetable changes

  6th Feb 2024 onwards

  O 11 Chwefror, bydd  newidiadau i amserlen T1 er mwyn i ni allu gwella prydlondeb ar hyd y llwybr.​ Bydd gwasanaethau'n gadael Caerfyrddin ac Aberystwyth 5 munud yn gynharach a byddant yn gweithredu'n gynharach trwy gydol y daith. Gwiriwch cyn teithio un ai trwy ddarllen taflen bws T1, mynd ar wefan Traws Cymru neu ddefnyddio ap Traws Cymru


  There will changes to the T1 timetable from 11th February to allow for punctuality improvements across the route. Services will depart Carmarthen and Aberystwyth 5 minutes earlier and will operate earlier throughout. Please check your journey before travelling by either picking up a leaflet on board the T1 bus, The Traws Cymru website or the Traws Cymru app

 • No service on the T1

  22nd Feb 2024 onwards

  14:00 o Gaerfyrddin i Aberystwyth ddim yn gweithredu, gyrrwr yn sownd oherwydd damwain.

  14:00 from Carmarthen to Aberystwyth will not operate due to driver being stuck at RTC.

Route map

Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
 
Service T1XService T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1AService T1C
Cardiff (Tresillian Way) 17:10
Cardiff Bay, Mermaid Quay 17:15
Pencoed Services 17:45
Sarn (Bridgend Designer Village) 17:50
Port Talbot, Parkway 18:10
M4 Junction 44 - Bowen Arms 18:25
Cross Hands, Library 18:58
Carmarthen Bus Station, Bay 1 05:30 05:50 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:05 19:30
Carmarthen Railway Station 05:34 05:54 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:09 19:34
Glangwili Hospital 05:43 06:03 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:18 19:41
Peniel, Chapel 06:07 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:22 19:44
Rhydargaeau, Blue Bell 06:10 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:25 19:47
Alltwalis, Mason Arms 06:16 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:31 19:53
Pencader Monument 06:01 06:22 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:37 19:59
Llandysul Square 06:11 20:09
Ffostrasol, Ffostrasol Arms 06:21 20:19
Synod Inn 06:28 20:26
Pont Llethi, Llanarth 06:32 20:30
Pencader (Square) 06:26 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:38
New Inn 06:31 07:41 08:44 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:43
Llanllwni (Tafarn Garage) 06:37 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:49
Llanybydder (Heol-y-Gaer) 06:44 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:56
Llanwnen (Bro Granell) 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:02
Pencarreg 06:48 08:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58
Lampeter (NatWest) 07:02 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
Llangybi (Post Office) 20:21
Tregaron (Talbot Hotel) 20:31
Tyncelyn Square 20:44
Bronant (Ysgol Rhos Helyg) 20:49
Lledrod (Post Office) 20:53
Llanilar (St Hilary's Church) 21:00
Felinfach (Primary School) 07:15 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
Ciliau Aeron 07:21 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
Aberaeron, Square 06:45 07:35 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:43
Central Hotel, Llanon 06:54 07:47 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:52
Llanrhystyd 06:58 07:52 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:56
Blaenplwyf 07:06 08:01 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:04
Royal Oak, Llanfarian 07:09 08:05 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09
Llanfarian (Royal Oak) 07:09 08:06 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 21:07
Aberystwyth Bus Station 7 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 21:20

Download PDF Timetables, maps and fares