Network changes

Past changes

  • Gwasanaeth T22 Traws Cymru Newydd/New Traws Cymru T22 service Mon 12th Feb onwards
  • Newid amserlen/Timetable change Sun 11th Feb onwards
  • Amserlenni'r Nadolig/Christmas Timetables 24th Dec 2023 onwards