Newid gwasanaeth/Service change

Sun 22 Jan onwards

O 22 Ionawr ymlaen, bydd y T7 yn gwasanaethu Gorsaf Fysiau Bryste ac yn gadael o arhosfan 17.
Bydd y gwasanaeth yn rhoi’r gorau i wasanaethu’r arhosfan bysiau yn Stokes Croft o 22 Ionawr ymlaen.

From 22nd Jan the T7 will service Bristol Bus Station, departing from bay 17.
The service will no longer serve the bus stop at Stokes Croft from January 22nd

Affected routes: