Skip to content

Viewing the timetable for service T2, T28

Bangor - Aberystwyth
via Caernarfon, Porthmadog, Dolgellau and Machynlleth
 • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

  15th Dec 2023 onwards

  Mae goleuadau traffig dros dro ger gorsaf Bow Street yn achosi oedi ar wasanaethau T2 a T28.

  Temporary traffic lights near Bow Street station are causing delays on the T2 and T28 services.

 • Newidiadau i'r amserlen / Timetable changes

  7th Feb 2024 onwards

  O 11 Chwefror, bydd newidiadau i amserlen T2 er mwyn i ni allu gwella prydlondeb ar hyd y llwybr.‚Äč Gwiriwch cyn teithio un ai trwy ddarllen taflen bws T2, mynd ar wefan Traws Cymru neu ddefnyddio ap Traws Cymru.

  There will changes to the T2 timetable from 11th February to allow for punctuality improvements across the route. Please check your journey before travelling by either picking up a leaflet on board the T2 bus, The Traws Cymru website or the Traws Cymru app

 • T2/T28 Comins Coch

  12th - 18th Feb 2024

  Mae pentref Comins Coch ar gau yr wythnos hon ar gyfer gosod wyneb lon newydd a gosod mwy o dwmpathau cyflymder,
  Ni all y bws wasanaethu 6 safle bws yn Comins Coch ac ar hyd y Waun,

  Comins Coch village is closed this week for resurfacing and installation of more speed bumps,
  Buses are unable to serve 6 bus stops in Comins Coch and along the Waun.

Route map

Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Sorry, there aren't any timetables available for this date.

Download PDF Timetables, maps and fares