Skip to content

Viewing the timetable for service T2, T28

Bangor - Aberystwyth
via Caernarfon, Porthmadog, Dolgellau and Machynlleth
 • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

  6th May 2023 onwards

  Mae goleuadau traffig dros dro ar waith rhwng Talybont a Bow Street oherwydd gwaith ffordd. Gall fod oedi yn ystod adegau prysur.

  Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith. Mae diweddariadau gwasanaeth ar gael.


  Temporary traffic lights are in operations between Talybont and Bow street owing to roadworks. Delays may be experienced during busy times.

  Please allow extra time for your journey. Service updates are available.

Route map

Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Sorry, there aren't any timetables available for this date.

Download PDF Timetables, maps and fares