Skip to content

Viewing the timetable for service T1, T1A, T1X, T1C

Carmarthen - Aberystwyth
  • Dim gwasanaeth ar y T1/No service on the T1

    9th - 12th Jul 2024

    Oherwydd bod y gwasanaeth T1 10.00 o Gaerfyrddin yn cael ei oedi o awr oherwydd cerbydau mawr, araf sy'n symud, nid yw'r 12.35 T1 o Aberystwyth i Aberaeron wedi gweithredu, bydd y gwasanaeth yn ailddechrau am 13.15 yn Aberaeron.
    Due to the 10.00 T1 service from Carmarthen being delayed by one hour due to large, slow moving vehicles, the 12.35 T1 from Aberystwyth to Aberaeron, has not operated, service will resume at 13.15 in Aberaeron.

Route map

Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
 
Service T1XService T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1Service T1AService T1C
Cardiff (Tresillian Way) 17:10
Cardiff Bay, Mermaid Quay 17:15 This stop is for pick up only
Pencoed Services 17:45
Sarn (Bridgend Designer Village) 17:50
Port Talbot, Parkway 18:10
M4 Junction 44 - Bowen Arms 18:25
Cross Hands, Library 18:58
Carmarthen Bus Station, Bay 1 05:30 05:50 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:05 19:30
Carmarthen, Rail Station 05:34 05:54 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:09 19:34
Glangwili Hospital 05:43 06:03 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:18 19:41
Peniel, Chapel 06:07 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:22 19:44
Rhydargaeau, Blue Bell 06:10 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:25 19:47
Alltwalis, Mason Arms 06:16 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:31 19:53
Pencader Monument 06:01 06:22 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:37 19:59
Llandysul Square 06:11 20:09
Ffostrasol, Ffostrasol Arms 06:21 20:19
Synod Inn 06:28 20:26
Llanarth 06:32 20:30
Pencader (Square) 06:26 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:38
New Inn 06:31 07:41 08:44 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:43
Llanllwni (Tafarn Garage) 06:37 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:49
Llanybydder (Heol-y-Gaer) 06:44 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:56
Llanwnen (Bro Granell) 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:02
Pencarreg 06:48 08:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58
Lampeter (NatWest) 07:02 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
Llangybi (Post Office) 20:21
Tregaron (Talbot Hotel) 20:31
Tyncelyn Square 20:44
Bronant (Ysgol Rhos Helyg) 20:49
Lledrod (Post Office) 20:53
Llanilar (St Hilary's Church) 21:00
Felinfach (Primary School) 07:15 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
Ciliau Aeron 07:21 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
Aberaeron, Square 06:45 07:35 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:43
Llanon (Central Hotel) 06:54 07:47 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:52
Llanrhystud, Black Lion 06:58 07:52 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:56
Blaenplwyf, Chapel 07:06 08:01 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:04
Royal Oak, Llanfarian 07:09 08:05 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09
Llanfarian 07:09 08:06 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 21:07
Aberystwyth Bus Station 7 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 21:20

Download PDF Timetables, maps and fares